FILOSOFI

Ledarskap 

Stressnivåer - Funderar du mycket på vad som kan vända höga stressnivåer i en arbetssituation. Få koll på nivåerna av kortisol och dopamin och helt enkelt lyckas att må bra och prestera med glädje och stolthet?

Som ledare, är en organisation som utstrålar glädje, tillit, stolthet och affärsleverans en bra och hälsosam arbetsplats. En arbetsplats som lever efter sina satta värdegrunder, för ni precis som vi,  har väl noterat genom åren att värdegrunderna - iallafall de mjuka orden - är väldigt lika på alla arbetsplatser. Ord som engagemang, ansvar, passion, respekt och ansvar. Men det rimmar oftast illa med långtidssjukskrivna, utmattningssyndrom, "vi och de-mentalitet", toppstyrning mm

Hur kan man då som chef, ledare och medarbetare förändra sin arbetsplats till det bättre, få en hälsosam arbetsmiljö, ett lyckat affärsresultat - en arbetsplats dit kompetent personal söker sig till, inte flyr ifrån? Grunden till att relationer fungerar är tillit, finns inte den till företaget, ledarskapet och kollegorna är det förmodligen en stor del i den upplevda stressen.

Vilka grundläggande beteenden i ledarskapet och medarbetarskapet skapar förutsättningar för att ha en chans att nå detta?

Förväntning - Var tydlig med vad du förväntar dig av dina kollegor, arbetsuppgift, medarbetare, olika roller och din chef. Ta reda på vad som förväntas av dig och din roll. Stäm av kontinuerligt, ge feedback. Undvik avstämningar som andas kontrollbehov. Starta dina möten med förväntningarna, avsluta med att summera.

Fira - framgång skall firas! Hylla dina kollegor och medarbetare. Löste teknikern ett problem hos kund som var lite extra känsligt? Nådde ni ett delmål, hjälpte en kollega, tog en affär, fick positiv press, säljrekord, budgetmål eller var kunden extra nöjd. Ge varandra beröm, positiv förstärkning är en garanterad lyckosam kritik. Som chef förstärker du då de beteenden du vill se mer av och beröm skapar dopamin i kroppen.

Öppenhet - Dela mål, resultat, information med dina medarbetare. Öppnar upp för inspel, idéer, tolkningar, invändningar och frågor. Delaktigheten ökar och med den både förståelse, tillit och engagemang.

Omtanke - visa riktig omtanke, lyssna och hjälp dina medarbetare. "What goes around, comes around" - en gammal klyscha som oftast stämmer. Alla vill bli sedda och lyssnade på, tänk på att fördela omtanken lika. Fallgropen är detaljstyrning.

Tid - ge dig tiden att att reflektera över arbetet, se talanger, utvecklingsbehov. Helt enkelt avsätt tid för ledarskapet och reflektion. Lär känna styrkor och svagheter hos dina medarbetare. Stärk och utveckla dem, ge feedback och tips.

Kompetens - Ge av din kunskap och erfarenhet, uppmuntra andra till att ge sin kunskap vidare, bredda kunskapen i gruppen. Dela helt enkelt med dig! Lär av andra, var ödmjuk inför andras kompetens.

Löften - Håll dina löften! Ge inte ditt ord på något som du inte äger beslutet över.

Om man lyckas att använda detta i sitt ledarskap, kommer du som ledare att skapa tillit - för dig som ledare, till kollegorna och till företaget i stort. Du får trygga medarbetare som vill bidra - stressnivån sjunker och tid finns till utveckling, reflektion och något så enkelt som glädje!