GOTTSUNDALIVET 

LEDARSKAP I FÖRÄNDRING


VÄRDEGRUNDER

Grunden till ett välmående företag är att både medarbetare och ledning fungerar - helt enkelt kan samarbeta och kommunicera. 

Utgångspunkt är att alla har en gemensam och tydligt formulerad grund från vilken ledare och medarbetare kan samarbeta med alla de frågor och utmaningar som kommer längs vägen. Det är här som medarbetares och företagets värdegrunder spelar stor roll. 

Möjligheter

Ett av våra grundläggande behov är att uppleva meningsfullhet i det vi gör, få bekräftelse. Vi spenderar övervägande tiden av våra vuxna liv på våra arbetsplatser och alla ställer sig då och då samma frågor. Är det här det arbetet jag sökte, stämmer det som vi kom överens om, bidrar jag till företagets och mina medarbetares utveckling. Vet jag, min avdelning och företaget i stort vad som krävs? Vad betyder det jag gör? Bryr sig någon? Skapar vi värde för våra kunder, medarbetare

Stolthet & Glädje

Tydliga kommunicerade återkopplingar om arbetsresultat, beteenden och prestation är en ofta underutvecklad förmåga i en organisationen. En direkt och tydlig återkoppling bidrar till ökad känsla av meningsfullhet, ansvarstagande, stolthet och arbetsglädje.

Behöver ni öka förmågan att ge återkoppling, samverka och kommunicera?FÖRÄNDRING

GLÄDJE & STOLTHET

FÖRÄNDRING

Svårt, tycker de flesta, så även vi, men om man gör sitt förarbete och kommunicerar bra underlättar det hela processen. Hur gör man det enklast? Efter otaliga utbildningar i förändringsledning och genomförande av stora som små förändringar i olika bolag, har vi kommit fram till en arbetsmetod som passar många - både individer och företag. Egentligen klarar man sig bra på fyra enkla frågor, Vad, Varför, Hur och Vill - men riktigt så enkelt är det inte alltid, så förutom de ständigt återkommande frågorna, bjuder vi här på en checklista på 10 punkter som är bra att starta med.

1. Vad är det som skall förändras/förenklas/fördjupas? Var krass!

2. Gör ett ordentligt business case/affärsplan och presentera den för de intressenter som blir påverkade och har det mandatet för beslut. Använd  frågorna; Vad, Varför, Hur & Vill i din presentation. Bygg förtroende och storyn kring förändringen. Tydlighet kring eventuella risker.

3. Gör en roadmap/tidplan för förändringen - början, vägen och målet. Gör det även för delmålen - desto tydligare delmål desto bättre.

4. Ha tålamod - stressa inte igenom de första tre punkterna!

5. Kommunikation - ju mer tvåvägskommunikation desto bättre. Berätta storyn kring förändringen. Här kommer vad, varför, hur och vill in igen. Var transperant - mörka inte!

6. Anpassa resurser till den arbetskraft och tid som behövs, se till att ha fakta och data som ger dig stöd och hjälp i arbetet.

7. Analysera invändningar, skepsis, motstånd - agera på dem!

8. Fira delmål på vägen!

9. Ompröva om det behövs och starta om är inte farligt - förbättra utmed vägen!

10. Återigen - Ha tålamod! Speciellt om förändringen innebär förändrade arbetsuppgifter.


Behövs det förändring?


 


HUR

Är det dags att förändra - bli tydligare och leverera ett bättre resultat? Vi har inga färdiga paket eller föreläsningar - vi anpassar alltid efter dina önskemål.

Vi gör tvärtom! Inga färdiga paket - utan vi lyssnar på vad ni vill förändra, förädla och utveckla och sätter sedan ihop rätt kompetenser för just er utmaning. Vi kan lösa akuta problem men även bli en del av er organisation under en tid - oftast anlitas vi på sex månader. Så här och nu börjar vårt gemensamma arbete! 

Väl mött,